• Exterminer ; extirper.
  Tiệt ruồi muỗi
  exterminer les mouches et les moustiques.
  Complètement ; tout à fait.
  Phá tiệt
  détruire complètement ;
  Hết tiệt
  complètement épuisé ;
  Cấm tiệt
  défendre tout à fait.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X