• (động vật học) mouche
  cái xua ruồi
  chassemouches; émouchoir;
  Giấy diệt ruồi
  ��papier tue-mouches;
  Họ ruồi
  ��(động vật học) muscidés;
  Mật ngọt chết ruồi
  ��on prend plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X