• Esprit.
  Cậu sáng trí
  un enfant à l'esprit vif; un enfant intelligent;
  Nảy ra trong trí
  venir à l'esprit
  Mất trí
  perdre l'esprit; devenir fou.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X