• Pousser; produire
  Cây nảy chồi non
  l'arbre produit de nouveaux bourgeons
  Surgir
  Tài năng mới nảy ra nhiều
  de nouveaux talents ont surgi
  Venir; venir à l'esprit; germer
  Những tưởng mới nảy ra
  de nouvelles idées qui viennent
  tôi nảy ra ý làm việc đó
  il me vient à l'esprit de faire ce travail
  cái sảy nảy cái ung nẩy
  nẩy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X