• Panier à claire-voie (pour porter la terre).
  Environ.
  Người trạc tứ tuần
  un homme d'environ quarante ans.
  De l'âge de.
  Một thanh niên trạc anh
  un jeune homme de votre âge.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X