• (cũng như trại lính) caserne.
  Camp; campement; colonie.
  Trại hướng đạo sinh
  campement des scouts
  Lửa trại
  feux de camp.
  Ferme; hacienda (en Amérique latine),
  Trại chăn nuôi
  ferme d'élevage.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X