• Décapiter; faire subir la décapitation (à un condamné)
  bị xử trảm
  être condamné à la décapitation;
  Tiền trảm hậu tấu
  ��(pouvoir exceptionnel de) décapiter avant d'en référer au roi.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X