• (sinh vật học) bacille.
  Trực khuẩn lao
  bacille tuberculeux; bacille de Koch
  diệt trực khuẩn
  bacillicide;
  Sự nhiễm trực khuẩn
  ��bacillisation.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X