• Droit.
  Người tính rất trực
  une personnes très droite.
  Être de service; être de garde.
  Lính trực
  soldat (qui est) de service.
  Veiller.
  Trực bên người bệnh
  veiller auprès d'un malade.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X