• Exceptionnellement belle; dune beauté incomparable; sans égale (en parlant dune femme).
    Tuyệt sắc giai nhân
    (từ cũ, nghĩa cũ) femme exceptionnellement belle; une exceptionnelle beauté.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X