• (nghĩa bóng) ployer les genoux
    mềm lưng uốn gối
    faire des courbettes

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X