• Luxuriant
  Cây cối mọc xanh um
  végétation verte et luxuriante
  Abondant; dense; épais
  Khói um
  fumée épaisse
  Fortement
  Khai um
  fortement pisseux
  Tapageusement; bruyamment
  Hét um lên
  crier tapageusement
  Quát tháo um lên
  pester bruyamment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X