• S'amener impudemment
  lại vác mặt đến xin tiền
  il s'amène impudemment de nouveau pour quémander de l'argent
  vác mặt lên
  prendre des airs

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X