• Ramener; restaurer; rétablir
  Vãn hồi hoà bình
  ramener la paix
  Vãn hồi nghiệp
  restaurer sa fortune
  Vãn hồi trật tự
  rétablir l'ordre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X