• Emprunter
  Vay mượn tiền
  emprunter de largent
  từ vay mượn ngôn ngữ học
  mot emprunté; emprunt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X