• Vain; frivole; en l'air; sans but
  Nói những chuyện vu
  parler de choses frivoles
  Cuộc đi dạo vu
  une promenade sans but
  Lời hứa vu
  promesse en l'air
  Vague; indéfini
  Nỗi buồn vu
  tristesse indéfinie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X