• (sinh vật học, sinh lý học) anaérobie
    Vi sinh vật yếm khí
    micro-organismes anaérobies

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X