• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 02:53, ngày 28 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Terms(thêm phiên âm)
  • 18:41, ngày 22 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Indicated(thêm phiên âm)
  • 18:00, ngày 22 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Preface(thêm phiên âm)
  • 00:56, ngày 22 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Exploded(thêm phiên âm)
  • 15:15, ngày 9 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Radiated(thêm phiên âm)
  • 14:36, ngày 9 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Annuciator(thêm phiên âm)
  • 05:37, ngày 9 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Critically(thêm phiên âm)
  • 05:36, ngày 9 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Critically(thêm phiên âm)
  • 14:43, ngày 7 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) n Retained(thêm phiên âm)
  • 12:07, ngày 24 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) Telesales(thêm phiên âm)
  • 11:57, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Fed(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:10, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bittern(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:05, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Background(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:57, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bilberry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:43, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Covenant(/'''<font color="red">/ˈkʌvənənt/</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X