• //'kʌvinənt//

  Thông dụng

  Danh từ

  Hiệp ước, hiệp định, thoả ước; điều khoản (của bản hiệp ước...)
  (pháp lý) hợp đồng giao kèo

  Động từ

  Ký hiệp ước, ký kết; thoả thuận bằng giao kèo
  to covenant an agreement
  ký kết hiệp định

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  thỏa ước

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hợp đồng
  hiệp định
  hiệp ước

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  điều khoản cấu ước
  giao kèo
  deed of covenant
  tờ giao kèo
  negative covenant
  giao kèo phủ định
  rate covenant
  giao kèo mức giá
  hiệp ước
  hợp đồng
  loan covenant
  quy ước hợp đồng vay tiền
  quy ước hợp đồng
  loan covenant
  quy ước hợp đồng vay tiền
  thỏa ước
  breach of covenant
  vi phạm thỏa thuận thỏa ước
  restrained covenant
  thỏa ước hạn chế mậu dịch
  restrictive covenant
  thỏa ước hạn chế

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X