• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 20) (Older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 10:00, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Head(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 09:58, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drive(Từ điển thông dụng)
  • 09:52, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drive(Từ điển thông dụng)
  • 09:52, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drive(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 07:18, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get(Tặng)
  • 07:17, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 07:16, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get(Từ điển thông dụng)
  • 01:25, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fall(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 01:23, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fain(( từ hiếm, nghĩa hiếm), sẵn sàng, vui long)
  • 01:22, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fain(Từ điển thông dụng)
  • 01:13, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fain(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 15:26, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Head(Từ điển thông dụng)
  • 15:20, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hand(Từ điển thông dụng)
  • 10:55, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Failing(Từ điển thông dụng)
  • 01:54, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Go(Từ điển thông dụng)
  • 00:33, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Draw(( + to) lại gần, tới gần)
  • 18:43, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drive(Từ điển thông dụng)
  • 17:49, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Draw(N?i d?ng t?)
  • 17:09, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Draw(Ngo?i d?ng t? .drew; .drawn)
  • 16:35, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Draw(Danh t?)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 20) (Older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X