• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 20) (Older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 08:54, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get(Gi ải thích rõ ràng, trình bày khúc chiết)
  • 08:53, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Acre(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:52, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Acres(Redirecting to Acre) (mới nhất)
  • 15:19, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get((thông tục) ch? nh?o, gi?u c?t (ai); công kích, tấn công (ai...))
  • 15:18, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get((thông tục) đi đi, cút đi)
  • 15:17, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get(Từ điển thông dụng)
  • 15:13, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get(Nuốt (miếng ăn...))
  • 15:12, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get((thông tục) ch? nh?o, gi?u c?t (ai); công kích, tấn công (ai...))
  • 15:09, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get((thông tục) đi đi, cút đi)
  • 14:58, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Go(Từ điển thông dụng)
  • 14:43, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Model(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 14:42, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Models(Redirecting to Model) (mới nhất)
  • 14:41, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Kepler(mới nhất)
  • 14:40, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Kepler(New page: Kepler)
  • 14:38, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Problem(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 07:20, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Go(Lên l?p khác)
  • 16:38, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Do((viết tắt) cura ditto)
  • 16:37, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Do(Bỏ đi, huỷ bỏ, gạt bỏ, diệt đi, làm mất đi)
  • 16:37, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Do(Khử đi, trừ khử giết đi; phá huỷ, huỷ hoại di; làm tiêu ma đi sự nghiệp, làm thất co lỡ vận)
  • 16:34, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Do(Từ điển thông dụng)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 20) (Older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X