• (đổi hướng từ Acres)


  /acre/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mẫu Anh (khoảng 0, 4 hecta)
  Cánh đồng, đồng cỏ
  broad acres
  đồng ruộng, cánh đồng
  God's acre
  Nghĩa địa, nghĩa trang

  hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  mẫu Anh (4047)

  Hóa học & vật liệu

  mẫu Anh (khoảng 0, 4ha)

  Kỹ thuật chung

  cánh đồng
  đồng cỏ

  Nguồn khác

  • acre : Chlorine Online

  Xây dựng

  mẫu Anh (khoảng 0, 4 hec-ta)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X