• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (19:48, ngày 23 tháng 10 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">ˈbeɪsɪkli</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">ˈbeɪsɪkli</font>'''/=====
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Phó từ===
  ===Phó từ===

  Hiện nay

  /ˈbeɪsɪkli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Cơ bản, về cơ bản

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X