• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Tiếng chan chát, tiếng loảng xoảng===== ::the clash of weapons ::tiếng vũ khí...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 43: Dòng 43:
  =====( + against, into, upon) xông vào nhau đánh=====
  =====( + against, into, upon) xông vào nhau đánh=====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *V_ed : [[clashed]]
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==

  15:55, ngày 5 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng chan chát, tiếng loảng xoảng
  the clash of weapons
  tiếng vũ khí va vào nhau loảng xoảng
  Sự xung đột, sự va chạm, sự mâu thuẫn, sự bất đồng
  a clash of interests
  sự xung đột về quyền lợi
  Sự không điều hợp (màu sắc)

  Động từ

  Va vào nhau chan chát, đập vào nhau chan chát
  swords clash
  kiếm đập vào nhau chan chát
  Đụng, va mạnh; đụng nhau
  the two armies clashed outside the town
  quân đội hai bên giao tranh ngoài đường phố
  I clashed into him
  tôi đụng vào anh ta
  Va chạm, đụng chạm; mâu thuẫn
  interests clash
  quyền lợi va chạm
  Không điều hợp với nhau (màu sắc)
  these colours clash
  những màu này không điều hợp với nhau
  Rung (chuông) cùng một lúc; đánh (chuông...) cùng một lúc
  ( + against, into, upon) xông vào nhau đánh

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ẩu đả

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Crash, clang, clank, clangour: The concerto ends with aclash of cymbals.
  Collision, smash, (hostile) encounter,conflict, engagement, fight, battle, disagreement, difference,argument, dispute, altercation, quarrel, squabble: He haswitnessed many a clash between the prime minister andparliament.
  V.
  Conflict, fight, battle, disagree, differ, argue,dispute, quarrel, squabble, feud, wrangle, cross swords: Mybrother and I always clash on the question of who should pay ourfather's hospital bills. 4 conflict, disharmonize, jar, be atodds or out of keeping: The pink of the blouse and the fuchsiaof the skirt clash badly.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A a loud jarring sound as of metal objectsbeing struck together. b a collision, esp. with force.
  A aconflict or disagreement. b a discord of colours etc.
  V.
  A intr. make a clashing sound. b tr. cause to clash.
  Intr.collide; coincide awkwardly.
  Intr. (often foll. by with) acome into conflict or be at variance. b (of colours) bediscordant.
  Clasher n. [imit.: cf. clack, clang, crack,crash]

  Tham khảo chung

  • clash : National Weather Service
  • clash : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X