• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (19:52, ngày 23 tháng 10 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">'kɔnfidəntli</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'kɔnfidəntli</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Phó từ=====
  +
  ===Phó từ===
   +
   
  =====Tự tin=====
  =====Tự tin=====
  ::[[they]] [[declare]] [[confidently]] [[that]] [[prices]] [[will]] [[go]] [[up]] [[stormingly]]
  ::[[they]] [[declare]] [[confidently]] [[that]] [[prices]] [[will]] [[go]] [[up]] [[stormingly]]

  Hiện nay

  /'kɔnfidəntli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Tự tin
  they declare confidently that prices will go up stormingly
  họ tuyên bố một cách tự tin rằng giá cả sẽ tăng vùn vụt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X