• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm phiên âm)
  (..)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">/kən'tæmineit</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">/kən'tæmineitid</font>'''/=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===

  02:42, ngày 27 tháng 9 năm 2008

  //kən'tæmineitid/

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nhiễm bẩn
  contaminated fuel
  nhiên liệu nhiễm bẩn
  contaminated sample
  mẫu nhiễm bẩn
  contaminated site
  nơi bị nhiễm bẩn
  nhiễm xạ
  làm bẩn
  làm nhiễm bẩn
  làm ô nhiễm
  gây nhiễm xạ

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X