• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm phiên âm)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ɛmˈpɪrɪkəl</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  22:59, ngày 13 tháng 12 năm 2008

  /ɛmˈpɪrɪkəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Theo lối kinh nghiệm, do kinh nghiệm

  Kỹ thuật chung

  kinh nghiệm
  empirical coefficient
  hệ số kinh nghiệm
  empirical data
  số liệu kinh nghiệm
  empirical method
  phương pháp kinh nghiệm
  empirical parameter
  thông số kinh nghiệm
  empirical relation
  hệ thức kinh nghiệm
  empirical relationship
  quan hệ kinh nghiệm
  empirical temperature
  nhiệt độ theo kinh nghiệm

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Empiric, experiential, practical, observed, pragmatic,experimental: He has been there and has empirical knowledge ofthe system.

  Oxford

  Adj.

  Based or acting on observation or experiment, not ontheory.
  Philos. regarding sense-data as valid information.
  Deriving knowledge from experience alone.
  Empirically adv.

  Cơ - Điện tử

  (adj) kinh nghiệm, thực nghiệm

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X