• /ɛmˈpɪrɪkəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Theo lối kinh nghiệm, do kinh nghiệm

  Kỹ thuật chung

  kinh nghiệm
  empirical coefficient
  hệ số kinh nghiệm
  empirical data
  số liệu kinh nghiệm
  empirical method
  phương pháp kinh nghiệm
  empirical parameter
  thông số kinh nghiệm
  empirical relation
  hệ thức kinh nghiệm
  empirical relationship
  quan hệ kinh nghiệm
  empirical temperature
  nhiệt độ theo kinh nghiệm

  Địa chất

  (thuộc) thực nghiệm, kinh nghiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X