• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Quả cầu===== ::terrestrial globe ::quả địa cầu =====Địa cầu, trái đất, thế ...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 28: Dòng 28:
  =====Thành hình cầu=====
  =====Thành hình cầu=====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[globed]]
   +
  *Ving: [[globing]]
  == Đo lường & điều khiển==
  == Đo lường & điều khiển==

  16:52, ngày 23 tháng 12 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quả cầu
  terrestrial globe
  quả địa cầu
  Địa cầu, trái đất, thế giới
  Cầu mắt
  Chao đèn hình cầu
  Bầu nuôi cá vàng

  Ngoại động từ

  Làm thành hình cầu

  Nội động từ

  Thành hình cầu

  hình thái từ

  Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  quả địa cầu

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hình cầu
  globe cock
  van hình cầu
  globe joint
  mối nối hình cầu
  globe tee
  khuỷu ba nhánh hình cầu
  globe valve
  van hình cầu
  light globe
  bóng đèn hình cầu
  valve, globe
  van hình cầu
  địa cầu
  quả cầu
  quả đất

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Earth, world, planet, Terra: Our family is scattered allround the globe.
  Sphere, ball, orb; globule: On the tablewas a lamp with a green glass globe.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A (prec. by the) the planet earth. b a planet,star, or sun. c any spherical body; a ball.
  A sphericalrepresentation of the earth or of the constellations with a mapon the surface.
  A golden sphere as an emblem of sovereignty;an orb.
  Any spherical glass vessel, esp. a fish bowl, a lamp,etc.
  The eyeball.
  V.tr. & intr. make (usu. in passive) orbecome globular.
  Globe artichoke the partly edible head of theartichoke plant. globe-fish any tropical fish of the familyTetraodontidae, able to inflate itself into a spherical form:also called PUFFER-FISH. globe-flower any ranunculaceous plantof the genus Trollius with globular usu. yellow flowers. globelightning = ball lightning (see BALL(1)). globe-trotter aperson who travels widely. globe-trotting such travel.
  Globelike adj. globoid adj. & n. globose adj. [F globe or Lglobus]

  Tham khảo chung

  • globe : National Weather Service
  • globe : Corporateinformation
  • globe : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X