• /tə'restriəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) đất; ở trên mặt đất, sống trên mặt đất
  (thuộc) hành tinh trái đất
  (động vật học) ở cạn, sống trên mặt đất
  terrestrial species
  những loài sống trên đất/ở trên cạn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) quả đất

  Kỹ thuật chung

  đất
  ở trên cạn
  quả đất
  trên mặt đất
  terrestrial circuit noise
  tiếng ồn trên mặt đất
  terrestrial deposit
  trầm tích trên mặt đất

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  cosmic , heavenly , otherworldly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X