• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 2: Dòng 2:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  -
  =====(thuộc) Hy-lạp=====
  +
  =====(thuộc) Hy Lạp=====
  ::[[on]] [[the]] [[Greek]] [[calends]]
  ::[[on]] [[the]] [[Greek]] [[calends]]
  Xem [[calends]]
  Xem [[calends]]
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  -
  =====Người Hy lạp=====
  +
  =====Người Hy Lạp=====
  -
  =====Tiếng Hy-lạp=====
  +
  =====Tiếng Hy Lạp=====
  =====Kẻ bịp bợm, kẻ lừa đảo, quân bạc bịp=====
  =====Kẻ bịp bợm, kẻ lừa đảo, quân bạc bịp=====
  =====It's Greek to me=====
  =====It's Greek to me=====
  -
  =====Tôi không thể hiểu được điều đó=====
  +
  ::Tôi không thể hiểu được điều đó
  -
  =====When Greek meets Greek, then comes the tug of war=====
  +
  =====[[When]] [[Greek]] [[meets]] [[Greek]], [[then]] [[comes]] [[the]] [[tug]] [[of]] [[war]]=====
  -
  =====Thật là kỳ phùng địch thủ; kẻ cắp bà già gặp nhau=====
  +
  ::Thật là kỳ phùng địch thủ. Kẻ cắp bà già gặp nhau
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  09:05, ngày 14 tháng 8 năm 2010

  /gri:k/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) Hy Lạp
  on the Greek calends

  Xem calends

  Danh từ

  Người Hy Lạp
  Tiếng Hy Lạp
  Kẻ bịp bợm, kẻ lừa đảo, quân bạc bịp
  It's Greek to me
  Tôi không thể hiểu được điều đó
  When Greek meets Greek, then comes the tug of war
  Thật là kỳ phùng địch thủ. Kẻ cắp bà già gặp nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X