• /tʌg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kéo mạnh, sự giật mạnh
  to give a good tug
  giật mạnh một cái
  we left a great tug at parting
  (nghĩa bóng) chúng tôi cảm thấy đau lòng lúc chia tay
  (hàng hải) tàu kéo, tàu dắt (để dắt tàu thủy vào cảng hoặc ngược sông) (như) tugboat

  Ngoại động từ

  Kéo mạnh, lôi kéo
  the child tugged the dog round the garden
  đứa bé lôi con chó quanh vườn
  Kéo, dắt, lôi (tàu..)

  Nội động từ

  Kéo mạnh, giật mạnh
  we tugged so hard that the rope broke
  chúng tôi kéo căng đến nỗi đứt cả dây thừng
  to tug at the oars
  rán sức chèo
  the dog tugged at the leash
  con chó cố sức giằng cái xích
  to tug at someone's heart-strings
  (nghĩa bóng) làm cho ai hết sức cảm động; làm đau lòng ai
  to tug in
  (nghĩa bóng) cố đưa vào bằng được, cố lồng vào bằng được (một vấn đề gì...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sức kéo, lực kéo, tàu kéo, (v) kéo, dắt, lai

  Giao thông & vận tải

  tàu lai (kiểu tàu thủy)

  Hóa học & vật liệu

  sự lai đất
  tầu kéo

  Xây dựng

  kéo mạnh

  Kỹ thuật chung

  sự kéo

  Kinh tế

  dắt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, verb
  drag , draw , haul , heave , jerk , lug , strain , toil , tow , traction , wrench , yank
  verb
  drag , draw , haul , tow , drive , fag , moil , strain , strive , sweat , toil , travail , work
  noun
  lurch , snap , twitch , wrench , yank

  Từ trái nghĩa

  noun, verb
  push

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X