• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">'hΔŋgri</font>'''/)
  (/'''<font color="red">'hʌɳgri</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">'hʌɳgri</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'hΔŋgri</font>'''/=====
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  02:09, ngày 16 tháng 6 năm 2008

  /'hΔŋgri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đói, cảm thấy đói, ra vẻ đói ăn
  as hungry as a hunter
  đói cào ruột
  a lean and hungry look
  vẻ gầy còm đói ăn
  Làm cho thấy đói, gợi thèm (ăn)
  a hungry air
  vẻ gợi cho người ta thèm khát
  (nghĩa bóng) khao khát, thèm khát, ham muốn
  hungry for affection
  thèm khát tình yêu thương
  Xấu, khô cằn
  hungry soil
  đất xấu, đất khô cằn

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đói

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Famished, starved, starving, ravenous, voracious, empty,hollow, Colloq chiefly Brit peckish: I'm hungry enough to eat ahorse.
  Craving, covetous, eager, avid, greedy, keen,yearning, desirous, longing, hungering, thirsting, starving,dying, Colloq hankering: Marooned for years, Crusoe was hungryfor the sight of another human being. 3 acquisitive, greedy,thirsty, insatiable, deprived: The parched, hungry earth drankup the rain.

  Oxford

  Adj.

  (hungrier, hungriest) 1 feeling or showing hunger; needingfood.
  Inducing hunger (a hungry air).
  A eager, greedy,craving. b Austral. mean, stingy.
  (of soil) poor, barren.
  Hungrily adv. hungriness n. [OE hungrig (as HUNGER)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X