• /ʌ.fɛk.ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm ảnh hưởng đến, sự làm tác động đến
  Tình cảm, cảm xúc
  hope is one of the most powerful affections of mankind
  hy vọng là một trong những tình cảm mạnh mẽ nhất của con người
  Lòng yêu thương, sự yêu mến, tình cảm, thiện ý
  to have an affection for children
  yêu trẻ
  to win someone's affection
  được ai thương yêu
  Bệnh tật, bệnh hoạn
  Affection towards khuynh hướng thiên về
  Tính chất, thuộc tính
  figure and weight are affections of bodies
  hình dạng và trọng lượng là thuộc tính của vật thể
  Trạng thái cơ thể (do bị một cái gì tác động vào...)
  Lối sống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X