• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== Cách viết khác intrinsical ===Tính từ=== =====(thuộc) bản chất, thực chất; bên trong===== ::[[intrinsic]...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ɪnˈtrɪnsɪk, -zɪk</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  04:59, ngày 14 tháng 5 năm 2008

  /ɪnˈtrɪnsɪk, -zɪk/

  Thông dụng

  Cách viết khác intrinsical

  Tính từ

  (thuộc) bản chất, thực chất; bên trong
  intrinsic value
  giá trị bên trong; giá trị thực chất
  (giải phẫu) ở bên trong

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  trong
  intrinsic photo effect
  hiệu ứng quang điện trong
  intrinsic property
  tính chất bên trong
  tự tại

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bản thân
  bên trong
  intrinsic energy
  năng lượng bên trong
  intrinsic font
  phông bên trong
  intrinsic function
  hàm bên trong
  intrinsic property
  tính chất bên trong
  intrinsic temperature
  nhiệt độ bên trong
  được cài đặt sẵn
  được định nghĩa trước
  nội tại
  thực
  intrinsic energy
  năng lượng thực
  intrinsic variable
  sao đổi ánh thực

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Inherent, basic, fundamental, essential, proper,elemental, organic, natural, native, inbred, congenital,inherited, hereditary, innate, inborn, immanent, indwelling,underlying, constitutional; real, true, actual, genuine: As nopainting has intrinsic worth, its value is arbitrary.

  Oxford

  Adj.

  Inherent, essential; belonging naturally (intrinsicvalue).
  Intrinsically adv. [ME, = interior, f. F intrinsŠquef. LL intrinsecus f. L intrinsecus (adv.) inwardly]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X