• /fɔnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bình đựng nước rửa tội, bình đựng nước thánh
  Bình dầu, bầu dầu (của đèn)
  (thơ ca) suối nước; nguồn sông
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nguồn gốc, căn nguyên

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  nền ren

  Toán & tin

  font

  Giải thích VN: Là tập hợp logic các mẫu biểu diễn ký tự hoặc ký hiệu điểm. Courier, Helvetica và Times là ba dạng font điển hình.

  outline font
  font chữ viền
  screen font
  font chữ màn hình
  stroke font
  font nét
  phông chữ

  Giải thích VN: Tập hợp hoàn chỉnh các chữ cái, các dấu câu, các con số, và các ký tự đặc biệt, theo một kiểu loại, trọng lượng (thường) hoặc đậm nét, dáng bộ (thẳng hoặc nghiêng) và kích cỡ phù hợp và có thể phân biệt khác nhau. Thường thuật ngữ này được dùng không đúng để chỉ về kiểu loại ( typeface). Có hai loại phông chữ: phông ánh xạ bit và phông hình bao. Mỗi loại lại có hai phiên bản: phông màn hình và phông máy in.

  bit-mapped font
  phông chữ ánh xạ bit
  built-in font
  phông chữ cài sẵn
  cartridge font
  phông chữ ngoài
  cartridge font
  phông chữ trong hộp
  coded font
  phông (chữ) mã hóa
  coded font
  phông chữ mã hóa
  default font
  phông chữ mặc định
  default font
  phông chữ ngầm định
  double-byte font
  phông chữ byte kép
  extended font
  phông chữ mở rộng
  fixed space font
  phông chữ đều
  font Card
  thẻ mạch phông chữ
  font change
  sự thay đổi phông chữ
  font change
  thay đổi phông chữ
  font change character (FC)
  ký tự đổi phông chữ
  font character set
  bộ ký tự phông chữ
  font character set
  tập (hợp) ký tự phông chữ
  Font Color
  màu phông chữ
  font compiler
  bộ biên dịch phông chữ
  font data set
  bộ dữ liệu phông chữ
  font data set
  tập (hợp) dữ liệu phông chữ
  font disk
  đĩa phông chữ
  font editor
  bộ soạn thảo phông chữ
  font family
  họ phông chữ
  font generator
  bộ tạo phông chữ
  font generator
  chương trình tạo phông chữ
  font ID
  bộ nhận biết phông chữ
  font number
  số hiệu phông chữ
  font object
  đối tượng phông chữ
  font page
  trang phông chữ
  font program
  chương trình phông chữ
  font resource
  nguồn phông chữ
  font resource
  tài nguyên phông chữ
  font section
  đoạn phông chữ
  font section
  phần phông chữ
  font size
  cỡ phông chữ
  font size button
  nút thay đổi cỡ phông chữ
  font smoothing
  sửa trơn phông chữ
  latin font
  phông chữ latin
  new font numbering table (NFNT)
  bảng đánh số phông chữ mới
  NFNT (newfont numbering table)
  bảng đánh số phông chữ mới
  Normal Font Position
  vị trí phông chữ bình thường
  Normal Font Spacing
  khoảng cách phông chữ bình thường
  optical type font
  phông chữ quang
  outline font
  phông chữ hình bao
  outline font
  phông chữ viền
  proportional font
  phông chữ cân xứng
  proportional font
  phông chữ tỉ lệ
  reduced type font
  phông chữ rút gọn
  rotated font
  phông chữ quay
  screen font
  phông chữ màn hình
  soft font
  phông chữ mềm
  system font
  phông chữ hệ thống
  Type (font)
  phông chữ Type
  type font
  phông chữ in

  Xây dựng

  bộ chữ

  Kỹ thuật chung

  kiểu chữ

  Giải thích VN: Tập hợp hoàn chỉnh các chữ cái, các dấu câu, các con số, và các ký tự đặc biệt, theo một kiểu loại, trọng lượng (thường) hoặc đậm nét, dáng bộ (thẳng hoặc nghiêng) và kích cỡ phù hợp và có thể phân biệt khác nhau. Thường thuật ngữ này được dùng không đúng để chỉ về kiểu loại ( typeface). Có hai loại phông chữ: phông ánh xạ bit và phông hình bao. Mỗi loại lại có hai phiên bản: phông màn hình và phông máy in.

  New Font Numbering Table (NFNT)
  bảng đánh số kiểu chữ mới
  titling font
  kiểu chữ nhấn mạnh
  titling font
  kiểu chữ tít
  dáng chữ

  Kinh tế

  phông chữ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X