• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự tạo nhãn===== == Từ điển Vật lý== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự gán nhãn===== == Từ điển...)
  (đóng góp từ Labeling tại CĐ Kinhteđóng góp từ Labeling tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'leibliɳ</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====sự tạo nhãn=====
  +
  =====sự tạo nhãn=====
  == Vật lý==
  == Vật lý==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====sự gán nhãn=====
  +
  =====sự gán nhãn=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====ghi nhãn=====
  +
  =====ghi nhãn=====
  -
  =====sự dán nhãn=====
  +
  =====sự dán nhãn=====
  -
  =====sự ghi nhãn=====
  +
  =====sự ghi nhãn=====
  -
  =====sự làm nhãn=====
  +
  =====sự làm nhãn=====
  === Nguồn khác ===
  === Nguồn khác ===
  Dòng 29: Dòng 28:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====phí dán nhãn (hàng hóa)=====
  +
  =====phí dán nhãn (hàng hóa)=====
  -
  =====sự dán nhãn=====
  +
  =====sự dán nhãn=====
  ::[[descriptive]] [[labeling]]
  ::[[descriptive]] [[labeling]]
  ::sự dán nhãn miêu tả hàng hóa
  ::sự dán nhãn miêu tả hàng hóa
  Dòng 40: Dòng 39:
  ::[[mistake]] [[in]] [[labeling]]
  ::[[mistake]] [[in]] [[labeling]]
  ::sự dán nhãn sai
  ::sự dán nhãn sai
  -
  [[Category:Toán & tin ]][[Category:Vật lý]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Toán & tin]]
   +
  [[Thể_loại:Vật lý]]
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Kinh tế]]

  18:24, ngày 24 tháng 5 năm 2008

  /'leibliɳ/

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  sự tạo nhãn

  Vật lý

  Nghĩa chuyên ngành

  sự gán nhãn

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ghi nhãn
  sự dán nhãn
  sự ghi nhãn
  sự làm nhãn

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  phí dán nhãn (hàng hóa)
  sự dán nhãn
  descriptive labeling
  sự dán nhãn miêu tả hàng hóa
  grade labeling
  sự dán nhãn phân cấp
  mistake in labeling
  sự dán nhãn sai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X