• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====chuyển giao=====
  =====chuyển giao=====
  ::[[make]] [[over]] (to...)
  ::[[make]] [[over]] (to...)
   +
  ::make st over to sb/st = make over st to sb/st
  ::chuyển giao (tài sản, quyền sở hữu)
  ::chuyển giao (tài sản, quyền sở hữu)
   +
  =====chuyển nhượng=====
  =====chuyển nhượng=====

  09:09, ngày 11 tháng 1 năm 2010

  Kinh tế

  chuyển giao
  make over (to...)
  make st over to sb/st = make over st to sb/st
  chuyển giao (tài sản, quyền sở hữu)
  chuyển nhượng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  make

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X