• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Nội động từ ( + .for, .out)=== =====Chọn, chọn lựa===== ::opt for sth ::chọn cái gì ::opt out (of sth) ::qu...)
  (thêm phiên âm)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ɒpt</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  02:41, ngày 13 tháng 1 năm 2009

  /ɒpt/

  Thông dụng

  Nội động từ ( + .for, .out)

  Chọn, chọn lựa
  opt for sth
  chọn cái gì
  opt out (of sth)
  quyết định không tham gia vào (cái gì)
  I think he'll opt out of this game
  tôi nghĩ anh ta sẽ không tham gia trò chơi này

  Oxford

  V.intr.

  (usu. foll. by for, between) exercise an option; make achoice.
  Opt out (often foll. by of) choose not to participate(opted out of the race). [F opter f. L optare choose, wish]

  Tham khảo chung

  • opt : National Weather Service
  • opt : amsglossary
  • opt : Corporateinformation
  • opt : Chlorine Online
  • opt : Foldoc
  • opt : bized

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X