• /ɒpt/

  Thông dụng

  Nội động từ ( + .for, .out)

  Chọn, chọn lựa
  opt for sth
  chọn cái gì
  opt out (of sth)
  quyết định không tham gia vào (cái gì)
  I think he'll opt out of this game
  tôi nghĩ anh ta sẽ không tham gia trò chơi này

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X