• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'ɔrindʤ</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/''''ɔrindʒ'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 25: Dòng 25:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====nước cam có ga=====
  +
  =====nước cam có ga=====
  =====quả cam=====
  =====quả cam=====
  Dòng 49: Dòng 49:
  =====A rough surface resembling this. orange pekoe teamade from very small leaves. orange squash Brit. a soft drinkmade from oranges and other ingredients, often sold inconcentrated form. orange-stick a thin stick, pointed at oneend and usu. of orange wood, for manicuring the fingernails.orange-wood the wood of the orange tree. [ME f. OF orenge, ult.f. Arab. naranj f. Pers. narang]=====
  =====A rough surface resembling this. orange pekoe teamade from very small leaves. orange squash Brit. a soft drinkmade from oranges and other ingredients, often sold inconcentrated form. orange-stick a thin stick, pointed at oneend and usu. of orange wood, for manicuring the fingernails.orange-wood the wood of the orange tree. [ME f. OF orenge, ult.f. Arab. naranj f. Pers. narang]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  02:57, ngày 14 tháng 1 năm 2009

  /'ɔrindʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quả cam
  cây cam ( orange-tree)
  an orange grove
  một lùm cây cam
  Màu da cam
  Nước cam
  a fresh orange, please
  cho tôi một cốc cam tươi

  Tính từ

  Có màu da cam
  an orange hat
  cái nón màu da cam

  Cấu trúc từ

  to squeeze the orange
  vắt kiệt (hết tinh tuý của cái gì, hết sức lực của ai)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nước cam có ga
  quả cam
  Tham khảo
  • orange : Corporateinformation

  Oxford

  N. & adj.
  N.
  A a large roundish juicy citrus fruit with abright reddish-yellow tough rind. b any of various trees orshrubs of the genus Citrus, esp. C. sinensis or C. aurantium,bearing fragrant white flowers and yielding this fruit.
  Afruit or plant resembling this.
  A the reddish-yellow colourof an orange. b orange pigment.
  Adj. orange-coloured;reddish-yellow.
  Orange blossom the flowers of the orange tree,traditionally worn by the bride at a wedding. orange flowerwater a solution of neroli in water. orange peel 1 the skin ofan orange.
  A rough surface resembling this. orange pekoe teamade from very small leaves. orange squash Brit. a soft drinkmade from oranges and other ingredients, often sold inconcentrated form. orange-stick a thin stick, pointed at oneend and usu. of orange wood, for manicuring the fingernails.orange-wood the wood of the orange tree. [ME f. OF orenge, ult.f. Arab. naranj f. Pers. narang]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X