• /pli:z/

  Thông dụng

  Động từ

  Làm vui lòng, làm hài lòng, làm vừa lòng, làm vừa ý; làm thích, làm vui
  to please the eye
  làm vui mắt, làm thích mắt
  to please one's parents
  làm vui lòng cha mẹ
  to be pleased with
  hài lòng với, vui lòng với
  to be pleased to do something
  vui lòng làm gì
  Thích, muốn, tùy ý
  take as many as you please
  anh muốn bao nhiêu xin cứ lấy
  If you please
  Mong ông (bà...) vui lòng; xin mời (khi yêu cầu một cách lịch sự)
  Anh thử nghĩ xem, thử tưởng tượng (diễn đạt nỗi bực tức, tức giận khi đề cập cái gì)
  please tell me
  mong ông vui lòng cho tôi biết
  please sit down
  xin mời ngồi
  and now, if you please, he expects me to pay for it!
  anh thử tưởng tượng xem, hắn ta lại đợi tôi trả tiền cơ!
  please God
  lạy Chúa!, lạy Trời!
  please yourself
  xin cứ làm theo ý mình
  please the pigs
  như pig
  may it please your honour
  mong ngài vui lòng cho, mong ngài hạ cố cho, ngài rủ lòng cho

  Thán từ

  Dùng như phép lịch sự để yêu cầu, ra lệnh
  please come in
  xin mời vào
  tickets, please !
  xin cho xem vé!
  (thông tục) vâng, rất vui lòng (dùng để chấp nhận một lời đề nghị về cái gì)
  Can you help me ?- please
  Bạn có thể giúp tôi không? vâng, rất vui lòng
  yes, please
  tôi chấp nhận và biết ơn (dùng (như) một phép lịch sự để chấp nhận một lời đề nghị về cái gì)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm hài lòng
  làm thích

  Kinh tế

  xin vui lòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X