• /hæt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái mũ ( (thường) có vành)
  squash hat
  mũ phớt mềm
  Đi quyên tiền
  Khúm núm

  Ngoại động từ

  Đội mũ cho (ai)

  Cấu trúc từ

  bad hat
  (nghĩa bóng) người xấu, người đê tiện, người không có luân thường đạo lý
  to go round with the hat
  make the hat go round
  to pass round the hat
  send round the hat
  to hang one's hat on somebody
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lệ thuộc vào ai; bám vào ai, dựa vào ai; hy vọng vào ai
  hat in hand
  ith one's hat in one's hand
  his hat covers his family
  (thông tục) anh ta sống độc thân không có gia đình
  to keep something under one's hat
  giữ bí mật điều gì
  my hat!
  thật à!, thế à! (tỏ ý ngạc nhiên)
  To take off one's hat to somebody
  Xem take
  to talk through one's hat
  (từ lóng) huênh hoang khoác lác
  to throw one's hat into the ring
  nhận lời thách
  under one's hat
  (thông tục) hết sức bí mật, tối mật
  at the drop of a hat
  không chậm trễ, ngay tức khắc
  I eat my hat
  tôi sẽ đi lộn đầu xuống đất (biểu lộ thái độ không tin tưởng vào việc gì)
  out of the hat
  theo phương thức bốc thăm
  to knock sb into a cocked hat
  đánh nhừ tử, đánh thê thảm

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  mũ bảo vệ, mũ an toàn (của thợ mỏ), nóc trực tiếp, vách trực tiếp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X