• /ɒrɪndʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quả cam
  cây cam ( orange-tree)
  an orange grove
  một lùm cam
  Màu da cam
  Nước cam
  a fresh orange, please
  cho tôi một cốc cam tươi

  Tính từ

  Có màu da cam
  an orange hat
  cái nón màu da cam

  Cấu trúc từ

  to squeeze the orange
  vắt kiệt (hết tinh tuý của cái gì, hết sức lực của ai)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nước cam có ga
  quả cam

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X