• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">pæt</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  Dòng 51: Dòng 51:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  Dòng 79: Dòng 79:
  *[http://foldoc.org/?query=pat pat] : Foldoc
  *[http://foldoc.org/?query=pat pat] : Foldoc
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=pat&searchtitlesonly=yes pat] : bized
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=pat&searchtitlesonly=yes pat] : bized
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  12:34, ngày 10 tháng 7 năm 2008

  /pæt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái vỗ nhẹ; tiếng vỗ nhẹ; vật dẹp
  Khoanh bơ nhỏ, lát bơ nhỏ; một cục nhỏ

  Ngoại động từ

  Vỗ nhẹ, vỗ về
  to pat someone on the back
  vỗ nhẹ vào lưng ai
  (viết tắt) của patent (bằng sáng chế (số))
  Pat 1 230 884
  bằng sáng chế số 1230884
  Vỗ cho dẹt xuống
  pat somebody/oneself on the back
  khen ngợi ai/tự khen mình

  Nội động từ

  ( + upon) vỗ nhẹ (vào)

  Phó từ

  Đúng lúc
  the answer came pat
  câu trả lời đến đúng lúc
  Rất sẵn sàng, ngay tức khắc
  to have/know something off pat
  đã nhớ hoặc biết rất rõ cái gì
  she know the rules off pat
  cô ấy biết rất rõ các qui tắc
  to stand pat
  không đổi quân bài (đánh bài) xì
  (nghĩa bóng) giữ vững lập trường; bám lấy quyết định đã có

  Tính từ

  Đúng, chính xác, thích hợp
  Nhanh nhẩu, liến thoắng
  Rất sẵn sàng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bánh xích

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Tap, touch, dab, pet, stroke, caress: Being short, hehated it when people affectionately patted him on the head. Patdown the coverlet to smooth out the wrinkles. 2 pat on the back.congratulate, commend, praise, compliment, encourage, reassure:The sales manager patted me on the back for clinching thecontract.
  N.
  Tap, touch, dab, stroke, caress: Give the dog a pat andhe'll leave you alone.
  (small) piece, patty, lump, cake,portion; patty: The waiter put a pat of butter on my plate.
  Pat on the back. commendation, praise, compliment, flattery,encouragement, credit, reassurance, approval, endorsement,recognition; honeyed words: I was expecting a big bonus, butall I got was a pat on the back.

  Oxford

  N.
  A nickname for an Irishman. [abbr. of the name Patrick]

  Tham khảo chung

  • pat : National Weather Service
  • pat : amsglossary
  • pat : Corporateinformation
  • pat : Chlorine Online
  • pat : Foldoc
  • pat : bized

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X