• /pæt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái vỗ nhẹ; tiếng vỗ nhẹ; vật dẹp
  Khoanh bơ nhỏ, lát bơ nhỏ; một cục nhỏ

  Ngoại động từ

  Vỗ nhẹ, vỗ về
  to pat someone on the back
  vỗ nhẹ vào lưng ai
  (viết tắt) của patent (bằng sáng chế (số))
  Pat 1 230 884
  bằng sáng chế số 1230884
  Vỗ cho dẹt xuống
  pat somebody/oneself on the back
  khen ngợi ai/tự khen mình

  Nội động từ

  ( + upon) vỗ nhẹ (vào)

  Phó từ

  Đúng lúc
  the answer came pat
  câu trả lời đến đúng lúc
  Rất sẵn sàng, ngay tức khắc
  to have/know something off pat
  đã nhớ hoặc biết rất rõ cái gì
  she know the rules off pat
  cô ấy biết rất rõ các qui tắc
  to stand pat
  không đổi quân bài (đánh bài) xì
  (nghĩa bóng) giữ vững lập trường; bám lấy quyết định đã có

  Tính từ

  Đúng, chính xác, thích hợp
  Nhanh nhẩu, liến thoắng
  Rất sẵn sàng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Point attribute table hoặc polygon attribute table - Bảng thuộc tính điểm hoặc bảng thuộc tính vùng

  Kỹ thuật chung

  bánh xích

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  wrongly
  noun
  hit , lot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X