• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa lỗi)
  Hiện nay (20:23, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==kinh tế==
  ==kinh tế==
  -
  ===== thuế ưu đãi =====<!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
   
  -
  <!-- Tại Tra Từ -->
   
  ::[[Preferential]] [[import]] [[tax]]
  ::[[Preferential]] [[import]] [[tax]]
  ::Thuế ưu đãi nhập khẩu
  ::Thuế ưu đãi nhập khẩu

  Hiện nay

  kinh tế

  Preferential import tax
  Thuế ưu đãi nhập khẩu
  Preferential investment tax
  Thuế ưu đãi đầu tư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X