• /in'vestmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đầu tư; vốn đầu tư
  foreign investments in Vietnam
  đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  (như) investiture
  (quân sự) sự bao vây, sự phong toả

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) vốn đầu tư; sự hùn (vốn)

  Kỹ thuật chung

  đầu tư
  sự đầu tư
  vốn đầu tư

  Kinh tế

  cái được đầu tư
  đầu tư
  đối tượng đầu tư
  quoted investment
  đối tượng đầu tư được yết giá
  unlisted investment
  đối tượng đầu tư không trong danh mục
  unlisted investment
  đối tượng đầu tư không yết giá
  unquoted investment
  đối tượng đầu tư không được yết giá
  Value Line Investment Survey
  Cơ quan giám định đối tượng đầu tư Value line
  sự đầu tư
  tiền đầu tư
  investment multiplier
  số nhân khoản tiền đầu tư
  pre-investment activities
  hoạt động tiền đầu tư
  tư liệu sản xuất
  real investment
  đầu tư vào mức tư liệu sản xuất
  vốn đầu tư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X