• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa)
  (sửa lỗi)
  Dòng 2: Dòng 2:
  ===== thuế ưu đãi =====<!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  ===== thuế ưu đãi =====<!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  <!-- Tại Tra Từ -->
  <!-- Tại Tra Từ -->
  -
  ::Preferential import tax
  +
  ::[[Preferential]] [[import]] [[tax]]
  ::Thuế ưu đãi nhập khẩu
  ::Thuế ưu đãi nhập khẩu
  -
  ::Preferential investment tax
  +
  ::[[Preferential]] [[investment]] [[tax]]
  ::Thuế ưu đãi đầu tư
  ::Thuế ưu đãi đầu tư
  [[Thể_loại:Kinh tế]]
  [[Thể_loại:Kinh tế]]

  03:11, ngày 28 tháng 4 năm 2009

  kinh tế

  thuế ưu đãi
  Preferential import tax
  Thuế ưu đãi nhập khẩu
  Preferential investment tax
  Thuế ưu đãi đầu tư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X