• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:43, ngày 21 tháng 3 năm 2013) (Sửa) (undo)
  (thêm nghĩa)
   
  Dòng 8: Dòng 8:
  =====Tấm che bằng vải dầu, mái che bằng vải dầu=====
  =====Tấm che bằng vải dầu, mái che bằng vải dầu=====
   +
  =====Bạt nhựa=====
  =====(hàng hải) mũ bằng vải dầu=====
  =====(hàng hải) mũ bằng vải dầu=====

  Hiện nay

  /ta:'pɔ:lin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vải nhựa, vải dầu
  Tấm che bằng vải dầu, mái che bằng vải dầu
  Bạt nhựa
  (hàng hải) mũ bằng vải dầu
  (từ cổ,nghĩa cổ) thuỷ thủ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  bạt che
  tấm bạt

  Hóa học & vật liệu

  vải hắc ín
  vải tẩm nhựa

  Xây dựng

  vải nhựa
  vải tẩm nhựa đường

  Kỹ thuật chung

  tấm che
  vải không thấm nước
  vải bạt
  vải dầu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X